Codec Guide

 • K-Lite Mega Codec Pack 17.4.1
  Hơn

  K-Lite Mega Codec Pack 17.4.1

  Codec Guide - 59,1MB - Freeware -
  K-Lite Mega Codec Pack là một bộ sưu tập các codec, các bộ lọc DirectShow và các công cụ.Codec và DirectShow bộ lọc là cần thiết cho mã hóa và giải mã (chơi) âm thanh và video định dạng. Thông tin thêm...
 • K-Lite Codec Pack Full 17.4.1
  Hơn

  K-Lite Codec Pack Full 17.4.1

  Codec Guide - 48,2MB - Freeware -
  K-Lite Codec Pack là một bộ sưu tập các bộ lọc DirectShow, VFW/ACM codec, và các công cụ. Codec và DirectShow bộ lọc là cần thiết cho mã hóa và giải mã âm thanh và video định dạng. Thông tin thêm...
 • K-Lite Codec Pack Basic 17.4.1
  Hơn

  K-Lite Codec Pack Basic 17.4.1

  Codec Guide - 19,1MB - Freeware -
  K-Lite Codec Pack là một bộ sưu tập các bộ lọc DirectShow, VFW/ACM codec, và các công cụ. Codec và DirectShow bộ lọc là cần thiết cho mã hóa và giải mã âm thanh và video định dạng. Thông tin thêm...
 • K-Lite Codec Pack Standard 17.4.1
  Hơn

  K-Lite Codec Pack Standard 17.4.1

  Codec Guide - 33,9MB - Freeware -
  K-Lite Codec Pack là một bộ sưu tập các bộ lọc DirectShow, VFW/ACM codec, và các công cụ. Codec và DirectShow bộ lọc là cần thiết cho mã hóa và giải mã âm thanh và video định dạng. Thông tin thêm...
 • QT Lite 4.1
  Hơn

  QT Lite 4.1

  Codec Guide - Freeware -
  QT Lite là một tỉa xuống phiên bản của QuickTime có chứa chỉ là những thành phần thiết yếu cần thiết để phát QuickTime nội dung được nhúng trong trang web.Lợi thế của QT Lite là:Nhanh chóng và dễ dàng cài đặtKhả năng để làm cho tiến trình … Thông tin thêm...
 • K-Lite Codec Pack 64-bit 10.0.0
  Hơn

  K-Lite Codec Pack 64-bit 10.0.0

  Codec Guide - 11,8MB - Freeware -
  K-Lite Codec Pack là một bộ sưu tập các bộ lọc DirectShow, VFW/ACM codec, và các công cụ. Codec và DirectShow bộ lọc là cần thiết cho mã hóa và giải mã âm thanh và video định dạng. Thông tin thêm...
 • QuickTime Alternative 3.2.2
  Hơn

  QuickTime Alternative 3.2.2

  Codec Guide - Freeware -
  QuickTime Alternative là một tỉa xuống phiên bản của QuickTime có chứa chỉ là những thành phần thiết yếu cần thiết để phát QuickTime nội dung được nhúng trong trang web.Những thuận lợi của QuickTime Alternative là:Nhanh chóng và dễ dàng … Thông tin thêm...
 • K-Lite Codec Pack Update 17.2.0
  Hơn

  K-Lite Codec Pack Update 17.2.0

  Codec Guide - 9,4MB - Shareware -
  The K-Lite Codec Pack is a collection of DirectShow filters, VFW/ACM codecs, and tools. Codecs and DirectShow filters are needed for encoding and decoding audio and video formats. Thông tin thêm...
 • K-Lite Codec Tweak Tool 6.6.8
  Hơn

  K-Lite Codec Tweak Tool 6.6.8

  Codec Guide - 1,3MB - Freeware -
  K-Lite Codec Tweak Tool can detect and remove broken codecs and DirectShow filters.This is a stand-alone version of the tool that is included in the K-Lite Codec Pack.With this tool you can do things like:Scan the registry to detect and … Thông tin thêm...
 • neoPackage Codec Guide K-Lite Codec Pack