CamStudio.org

  • CamStudio 2.7.326
    Hơn

    CamStudio 2.7.326

    CamStudio.org - Open Source -
    Với CAMSTUDIO "Phiên bản nhà tiếp thị Internet", đầu ra video bây giờ có thể được xem trong Firefox và có thể được chuyển hướng đến một URL tuỳ chỉnh khi kết thúc của clip!Tôi chắc rằng bạn có thể đã nghe nói nhiều của internet tiếp thị … Thông tin thêm...