Cambridge Silicon Radio Limited.

  • CSR Harmony Wireless Software Stack 4.0
    Hơn

    CSR Harmony Wireless Software Stack 4.0

    Cambridge Silicon Radio Limited. - Freeware -
    Nó là một phần mềm kết nối cho phép một kinh nghiệm không dây liền mạch. CSR hài hòa cho phép cấu hình PC Bluetooth, và các cấu hình Bluetooth năng lượng thấp mới được thiết kế cho sức khỏe và thể dục, chuột và bàn phím, và các phụ kiện … Thông tin thêm...