Beeblebrox.org

  • HashTab 6.0.0.34
    Hơn

    HashTab 6.0.0.34

    Beeblebrox.org - 0,9MB - Freeware -
    Một cửa sổ phần mở rộng vỏ cài đặt tab mới với tập tin băm thông tin. Bao gồm MD5, SHA1 và CRC032. Cũng cho phép so sánh dễ hash. Tuyệt vời cho xác minh tải mà không cần bất kỳ công cụ bên ngoài. Thông tin thêm...