Angry Birds

  • Angry Birds 4
    Hơn

    Angry Birds 4

    Angry Birds - Shareware -
    Angry Birds là một trò chơi tuyệt vời. Các trò chơi liên quan đến việc sử dụng một treo lên bắn để đẩy nhỏ hình cannonball con chim với thái độ thực sự xấu ở khá dễ vỡ kính và gỗ nhà dân cư về cơ bản catatonic màu xanh lá cây lợn. Thông tin thêm...