Zoom 5.11.4 (7185)

Zoom 5.11.4 (7185)

Zoom Video Communications, Inc. - Commercial - ra khỏi 6 phiếu

Zoom chạy trên Android, iOS, Windows, Mac và Linux.

Hệ điều hành:
  • Android
  • iOS
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Giấy phép: Commercial
Ngày đăng: 26/07/2022
Nhà phát hành: Zoom Video Communications, Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 59.031 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Bắt đầu cuộc họp trực tuyến với chất lượng HD cho video và âm thanh, và trong trường hợp một người nào đó bị thiếu cuộc họp, bạn có thể ghi lại toàn bộ điều và chia sẻ nó với đồng nghiệp của bạn. Hoạt động rất tốt với các ứng dụng hỗ trợ và cung cấp điều khiển màn hình từ xa và cũng tích hợp lịch của bạn.