Telegram Desktop 1.8.15

Telegram Desktop 1.8.15

Telegram Messenger LLP - 19,8MB - Shareware - ra khỏi 4 phiếu
Bức điện cho máy tính để bàn cho phép bạn để trò chuyện với bạn bè của bạn thông qua của ông messager ngay lập tức. Sau khi bạn liên quan đến messender điện thoại di động của bạn, bạn có thể trò chuyện với các số liên lạc Telegram - bây giờ cũng trên máy tính Windows của bạn. Bức điện cho máy tính để bàn đi kèm với một giao diện gọn gàng và sạch sẽ và tin nhắn với bạn bè của bạn dễ dàng. Chỉ cần nhấp vào một tên và bạn có thể bắt đầu với trò chuyện của bạn.