TeamViewer Meeting 15.31.5

TeamViewer Meeting 15.31.5

Teamviewer - 23,9MB - Freeware

TeamViewer Meeting chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 23,9MB.

Kích thước: 23,9MB
Hệ điều hành: Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 28/06/2022
Nhà phát hành: Teamviewer

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

TeamViewer Meeting (trước đây là Blizz) là một trình nhắn tin tức thời đa nền tảng cung cấp giao tiếp văn bản thuận tiện cũng như trò chuyện âm thanh và video. Nó được tạo ra và phát triển bởi nhà sản xuất phần mềm TeamViewer phổ biến để quản lý máy tính từ xa qua Internet.