Steam 1410296.0

Steam 1410296.0

Valve Corporation - 1,5MB - Freeware - ra khỏi 249 phiếu
Hơi nước là một nền tảng phân phối nội dung phát triển bởi Valve Corporation. Công cụ được sử dụng cho distribututing một loạt các trò chơi và phương tiện truyền thông hoàn toàn qua internet.
Người dùng có thể hưởng lợi từ hàng loạt trò chơi, mods và các bản demo và video của trò chơi sắp tới.