SmartFTP 9.0.2703

SmartFTP 9.0.2703

SmartSoft Ltd. - Demo - ra khỏi 96 phiếu
SmartFTP là một FTP (File Transfer Protocol) client cho phép bạn chuyển các tập tin giữa các máy tính địa phương của bạn và máy chủ trên Internet. Với một cửa sổ XP giao diện và tính năng bao gồm SSL (Implicit/rõ ràng), FXP hỗ trợ, nhiều kết nối, hỗ trợ tường lửa Proxy, kéo và thả từ Explorer, và thư mục từ xa bộ nhớ đệm. SmartFTP là một khách hàng FTP miễn phí rắn không ngừng được cải thiện. Hãy SmartFTP cho một đi xe thử nghiệm vào ngày hôm nay và xem cho chính mình cho nhiều tính năng vượt trội của nó.
Với các tính năng cơ bản và nâng cao nhiều SmartFTP cũng cung cấp vận chuyển an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả làm cho nó một công cụ mạnh mẽ.