Samsung New PC Studio 1.5.1.11053

Samsung New PC Studio 1.5.1.11053

Samsung Electronics Co., Ltd. - Freeware - ra khỏi 12 phiếu
Phần mềm cho điện thoại di động SAMSUNG. Để đồng bộ hoá điện thoại di động & PC, hãy sao lưu hoặc tải về.

New PC Studio sẽ giúp bạn sử dụng các dữ liệu của máy tính và điện thoại di động của bạn. New PC Studio cho phép người dùng quản lý âm nhạc, hình ảnh và video và các thông tin cá nhân ngoài ra chẳng hạn như danh bạ điện thoại, tin nhắn và lịch trình trong điện thoại di động của họ bằng cách xuất chúng vào máy tính.