Samsung Mobile phone USB driver Software 1.48.0.0

Samsung Mobile phone USB driver Software 1.48.0.0

Samsung - 23MB - Freeware - ra khỏi 62 phiếu

Samsung Mobile phone USB driver Software chạy trên Android và Windows. Tải về tập tin có kích thước 23MB.

Kích thước: 23MB
Hệ điều hành:
  • Android
  • Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 18/02/2008
Nhà phát hành: Samsung

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 723 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phần mềm trình điều khiển USB điện thoại di động này là cần thiết để kết nối điện thoại Samsung với máy PC.