SAMSUNG Intelli-studio 3.1.33.1

SAMSUNG Intelli-studio 3.1.33.1

Samsung - 17MB - Freeware - ra khỏi 4 phiếu
Samsung Intelli Studio là một phần mềm đi kèm với một số mô hình của Samsung máy ảnh kỹ thuật số và cho phép bạn chuyển hình ảnh từ máy ảnh vào máy PC. Tải về phiên bản mới nhất ở đây.