Rufus 3.11

Rufus 3.11

Rufus - 1MB - Shareware
Rufus là một chương trình cho phép bạn định dạng và tạo ổ đĩa flash USB có thể khởi động, chẳng hạn như phím USB / pendrives, thẻ nhớ, v.v. Nó có thể đặc biệt hữu ích cho các trường hợp: bạn cần phải làm việc trên một hệ thống mà không có một hệ điều hành được cài đặt, bạn cần phải flash một BIOS hoặc firmware khác từ DOS, bạn muốn chạy một tiện ích cấp thấp.