Quicklook 3.7.1

Quicklook 3.7.1

"Sustain, Version unknown" - 56,8MB - Shareware

Quicklook chạy trên Android, iOS, Windows và Mac. Tải về tập tin có kích thước 56,8MB.

Kích thước: 56,8MB
Hệ điều hành:
  • Android
  • iOS
  • Windows
  • Mac
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 10/01/2022
Nhà phát hành: "Sustain, Version unknown"

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

QuickLook là một ứng dụng cho phép bạn hiển thị bản xem trước nhanh các tệp, chỉ bằng cách nhấp vào chúng bằng chuột và sử dụng phím cách. Nó hoạt động tương tự như một khả năng tương tự được thực hiện trong các máy tính có macOS.