Quick StartUp 5.10.1.143

Quick StartUp 5.10.1.143

GlarySoft Ltd. - 2,2MB - Freeware - ra khỏi 7 phiếu
Khi bạn bật máy tính của bạn một số ứng dụng, trình điều khiển và dịch vụ được tự động bắt đầu vào đầu mỗi phiên Windows. Thông tin cho Windows tự động khởi động các mục có thể được định vị ở một số nơi, từ một nhóm chương trình trên menu bắt đầu của bạn, các tệp khởi tạo được thực thi khi Windows khởi động, đến một trong nhiều nơi trong hệ thống Registry. Quick Startupl cho phép bạn quản lý tập trung tất cả các mục này bằng một giao diện duy nhất. Sử dụng Quick StartUp, bạn có thể dễ dàng thêm, xóa, chỉnh sửa, vô hiệu hóa, và cho phép bất kỳ và tất cả các "mục khởi động" để giữ cho quá trình khởi động hệ thống của bạn nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.