PDFCreator 8.2.2

PDFCreator 8.2.2

pdfforge.org - 25,7MB - Shareware - ra khỏi 258 phiếu
PDFCreator là một công cụ miễn phí để tạo ra tập tin PDF từ gần như bất kỳ ứng dụng Windows. Tính năng chính:
-Tạo PDF từ bất kỳ chương trình nào có thể in
-An ninh: Mật mã hóa các file PDF và bảo vệ chúng từ đang được mở, in vv..
-Gửi tạo ra các tập tin qua eMail
-Tạo ra nhiều hơn là chỉ file PDF: PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS
-AutoSave tập tin vào thư mục và các tên tập tin dựa trên khoá giống như tên người dùng, Computername, ngày, thời gian vv.
-Kết hợp nhiều file vào một PDF
-Dễ dàng cài đặt: Chỉ cần nói những gì bạn muốn và tất cả mọi thứ được cài đặt
-Thiết bị đầu cuối máy chủ: PDFCreator cũng chạy trên thiết bị đầu cuối máy chủ không có vấn đề
- Và tốt nhất: PDFCreator là miễn phí, ngay cả đối với thương mại sử dụng! Đô thị này có mã nguồn mở và phát hành theo các điều khoản của GNU General Public License.