PDF-XChange Viewer 2.5.3212.0

PDF-XChange Viewer 2.5.3212.0

Tracker Software - 15,8MB - Freeware - ra khỏi 116 phiếu

PDF-XChange Viewer chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 15,8MB.

Kích thước: 15,8MB
Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 10/05/2017
Nhà phát hành: Tracker Software

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.953 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

PDF-XChange Viewer là một ứng dụng trình xem pdf.
Những người muốn xem tập tin PDF trên PC Windows của họ bây giờ có một sự lựa chọn khi nói đến xem PDF tập tin - PDF-XChange Viewer là nhỏ hơn, nhanh hơn và thêm tính năng phong phú hơn Adobe Reader có cho đến khi bây giờ là độc giả của sự lựa chọn cho các tập tin PDF - chúng tôi nghĩ rằng đó là về để thay đổi!
Miễn phí PDF-XChange Viewer cung cấp tất cả tính năng bạn mong đợi như hỗ trợ tất cả định dạng tập tin PDF.