Apache OpenOffice 4.17.9800

Apache OpenOffice 4.17.9800

Apache Software Foundation - 167,2MB - Open Source - ra khỏi 1021 phiếu

Apache OpenOffice chạy trên Android và Windows. Tải về tập tin có kích thước 167,2MB.

Kích thước: 167,2MB
Hệ điều hành:
  • Android
  • Windows
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 14/10/2019
Nhà phát hành: Apache Software Foundation

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 18.755 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

OpenOffice.org là một đầy đủ đặc trưng văn phòng bộ tương thích với sản phẩm văn phòng hàng đầu và một cộng đồng ảo làm việc thông qua của OpenOffice.org nhiều dự án. Chương trình là miễn phí và sẽ luôn luôn được miễn phí. Cộng đồng đến với nhau tại www.openoffice.org để phát triển, hỗ trợ và thúc đẩy việc sử dụng OpenOffice.org. Thông tin về gia nhập cộng đồng OpenOffice.org, xem trang giới thiệu. Nếu bạn đã thanh toán cho chương trình này, xin vui lòng nhận được một refound. OpenOffice là một chương trình mã nguồn mở miễn phí phải được trả cho người dùng.