Apache OpenOffice 4.1.5

Apache OpenOffice 4.1.5

Apache Software Foundation - Open Source - ra khỏi 1000 phiếu
OpenOffice.org là một đầy đủ đặc trưng văn phòng bộ tương thích với sản phẩm văn phòng hàng đầu và một cộng đồng ảo làm việc thông qua của OpenOffice.org nhiều dự án. Chương trình là miễn phí và sẽ luôn luôn được miễn phí. Cộng đồng đến với nhau tại www.openoffice.org để phát triển, hỗ trợ và thúc đẩy việc sử dụng OpenOffice.org. Thông tin về gia nhập cộng đồng OpenOffice.org, xem trang giới thiệu. Nếu bạn đã thanh toán cho chương trình này, xin vui lòng nhận được một refound. OpenOffice là một chương trình mã nguồn mở miễn phí phải được trả cho người dùng.