NVIDIA Update 38.0.8.0

NVIDIA Update 38.0.8.0

NVIDIA Corporation - 549,2MB - Freeware - ra khỏi 110 phiếu

NVIDIA Update chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 549,2MB.

Kích thước: 549,2MB
Hệ điều hành: Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 21/09/2021
Nhà phát hành: NVIDIA Corporation

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.550 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Cập Nhật NVIDIA giữ máy tính của bạn up-to-date với NVIDIA Driver mới nhất bằng cách thông báo cho bạn khi trình điều khiển mới có sẵn và chỉ đạo bạn đến trình điều khiển trên www.nvidia.com. Bắt đầu với R275 trình điều khiển, Cập Nhật NVIDIA cũng cung cấp Cập nhật tự động cho các trò chơi và chương trình cấu hình, bao gồm cả hồ sơ SLI.

Khi bạn cài đặt một phiên bản 270 hoặc GeForce/ION sau đó chương trình điều khiển, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để cài đặt Cập Nhật NVIDIA.