NVIDIA HD Audio Driver 1.3.39.1

NVIDIA HD Audio Driver 1.3.39.1

NVIDIA Corporation - 167,2MB - Freeware - ra khỏi 57 phiếu

NVIDIA HD Audio Driver chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 167,2MB.

Kích thước: 167,2MB
Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 03/02/2022
Nhà phát hành: NVIDIA Corporation

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 21.174 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

High Definition Audio Driver cho NVIDIA thiết bị.