Nokia Connectivity Cable Driver 7.1.182.0

Nokia Connectivity Cable Driver 7.1.182.0

Nokia - 7,5MB - Freeware - ra khỏi 108 phiếu
Cài đặt trình điều khiển để thiết lập một kết nối cáp giữa điện thoại Nokia tương thích và một máy PC tương thích.

Quan trọng đối với Windows 2000 hoặc XP hoặc Vista người sử dụng: trình điều khiển cho Nokia DKE-2, DKU-2, CA-42, CA-53, CA-70 và CA-101 cáp bây giờ được tích hợp vào PC Suite. Thay vì tải về trình điều khiển cáp riêng biệt, chúng tôi đề nghị bạn tải về PC Suite.

Trình điều khiển này là tương thích với cáp dữ liệu Nokia sau đây:

Nokia Connectivity Cable DKE-2
Nokia Connectivity Cable DKU-2
Nokia kết nối Adapter cáp CA-42
Nokia kết nối cáp CA-53
Nokia tính phí kết nối cáp CA-70
Nokia tính phí kết nối cáp CA-101
Trước khi tải xuống và cài đặt trình điều khiển, hãy chắc chắn rằng cáp bị ngắt kết nối từ máy tính của bạn.