MySQL Connector/Net 6.9.9

MySQL Connector/Net 6.9.9

MySQL AB - Open Source - ra khỏi 26 phiếu
MySQL cung cấp kết nối điều khiển cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn cho việc sử dụng MySQL với các ứng dụng và các công cụ tương thích với tiêu chuẩn công nghiệp ODBC và JDBC. Điều này cho phép MySQL làm việc dễ dàng với công cụ tiêu chuẩn phát triển trên nền tảng Windows, Linux, Macintosh và Unix. Bất kỳ hệ thống nào làm việc với ODBC hoặc JDBC có thể sử dụng MySQL.