Mozilla Maintenance Service 103.0.2

Mozilla Maintenance Service 103.0.2

Mozilla - Open Source - ra khỏi 256 phiếu

Mozilla Maintenance Service chạy trên Windows.

Hệ điều hành: Windows
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 09/08/2022
Nhà phát hành: Mozilla

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 105.306 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Firefox bây giờ cài đặt một dịch vụ tùy chọn gọi là dịch vụ bảo trì Mozilla. Dịch vụ này cho phép Firefox để cài đặt bản cập nhật mà không đòi hỏi bạn phải bấm vào có trong hộp thoại Windows User Account Control (UAC).