Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.30.30528

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.30.30528

Microsoft - 13,9MB - Freeware

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package chạy trên iOS và Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,9MB.

Kích thước: 13,9MB
Hệ điều hành:
  • iOS
  • Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 27/07/2022
Nhà phát hành: Microsoft

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 191.480 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.