Microsoft SQL Server 2008 13.0.1601.5

Microsoft SQL Server 2008 13.0.1601.5

Microsoft - Commercial - ra khỏi 16 phiếu
SQL Server 2008 cung cấp trên của Microsoft nền tảng dữ liệu tầm nhìn bằng cách giúp tổ chức của bạn quản lý dữ liệu bất kỳ, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Lưu trữ dữ liệu từ các tài liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và không có cấu trúc, chẳng hạn như phương tiện truyền thông hình ảnh và phong phú, trực tiếp trong cơ sở dữ liệu. SQL Server 2008 cung cấp một tập phong phú của các dịch vụ tích hợp cho phép bạn làm nhiều hơn với dữ liệu của bạn chẳng hạn như truy vấn, tìm kiếm, đồng bộ hóa, báo cáo, và phân tích.

SQL Server 2008 cung cấp mức cao nhất của bảo mật, độ tin cậy và khả năng mở rộng cho các ứng dụng kinh doanh quan trọng. Để tận dụng lợi thế của cơ hội mới trong thế giới kinh doanh ngày nay đã được di chuyển nhanh, công ty cần có khả năng để tạo ra và triển khai các giải pháp theo định hướng dữ liệu một cách nhanh chóng. SQL Server 2008 làm giảm thời gian và chi phí quản lý và phát triển của ứng dụng.

Truy cập dữ liệu từ trên toàn doanh nghiệp của bạn và cung cấp kiểm soát dữ liệu của bạn không có vấn đề nơi nó được lưu trữ-từ các máy chủ lớn nhất trong Trung tâm dữ liệu để máy tính để bàn và thiết bị di động. SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng toàn diện mà cung cấp tình báo mà người dùng của bạn muốn nó. Thông tin nhân viên có thể truy cập dữ liệu trực tiếp bằng cách sử dụng các công cụ mà họ sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như hệ thống Microsoft Office 2007.

SQL Server 2008 cho phép dữ liệu được tiêu thụ từ ứng dụng tùy chỉnh phát triển bằng cách sử dụng Microsoft .NET và Visual Studio và từ bên trong kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và quy trình kinh doanh thông qua Microsoft BizTalk Server.