Microsoft Silverlight 5.1.50918.0

Microsoft Silverlight 5.1.50918.0

Microsoft - 12,5MB - Freeware - ra khỏi 490 phiếu
Silverlight về cơ bản là gì khác hơn là của Microsoft tầm nhìn của một cross-trình duyệt, cross-nền tảng plug-in được thiết kế để là nguồn gốc của kinh nghiệm người dùng trực tuyến phong phú và để đuổi ra Flash từ vị trí thống trị hiện tại của nó trên thị trường. Và khi công ty Redmond cross-nền tảng cho biết họ thực sự có nghĩa là nó.
Microsoft tiết lộ rằng nó không phải lập kế hoạch để tận dụng cơ sở hạ tầng Windows Update hiện có để làm cho có sẵn Silverlight để tất cả người dùng của hệ điều hành Windows. Một động thái nào cho Silverlight ngay lập tức và tổng số truy cập vào cài đặt cơ sở gần 1 tỷ người sử dụng và sẽ làm cho nó phổ biến như là của Adobe Flash. Thay vào đó, công ty Redmond đã ra mắt một số các dự án trong nhà để đẩy công nghệ, cũng như khai thác các đối tác để hỗ trợ.