Microsoft Office PowerPoint Viewer 97

Microsoft Office PowerPoint Viewer 97

Microsoft - Freeware - ra khỏi 162 phiếu
PowerPoint Viewer cho phép bạn xem đầy đủ tính năng bài thuyết trình tạo ra trong PowerPoint 97 và phiên bản mới hơn. Xem này cũng hỗ trợ mở mật khẩu bảo vệ bài thuyết trình Microsoft PowerPoint. Bạn có thể xem và in bài thuyết trình, nhưng bạn không thể chỉnh sửa chúng trong trình xem PowerPoint.
Lưu ý: Nếu không có thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối được trình bày trong cài đặt hoặc chạy đầu tiên của PowerPoint Viewer 2003, bằng cách tải về phần mềm này bạn đồng ý rằng các phần mềm tùy thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối mà bạn đã chấp nhận với cài đặt trước đó của người xem PowerPoint, với Microsoft là người cấp.
Các tính năng Microsoft PowerPoint sau không được hỗ trợ bởi người xem này: thuyết trình quản lý quyền thông tin (IRM).
Chạy macro, chương trình, hoặc mở liên kết hoặc nhúng các đối tượng.