Maxthon 6.1.3.2000

Maxthon 6.1.3.2000

Maxthon International Ltd. - 84,7MB - Freeware - ra khỏi 50 phiếu

Maxthon chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 84,7MB.

Kích thước: 84,7MB
Hệ điều hành: Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 21/03/2022
Nhà phát hành: Maxthon International Ltd.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Maxthon Cloud cho cửa sổ trình duyệt sử dụng một thiết kế lõi kép độc đáo, sáng tạo mà sử dụng cả Webkit và Trident. Nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi thiết kế lõi kép sẽ hiển thị tất cả các trang web một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Với sự hỗ trợ HTML 5-nơi đầu tiên và 'ra khỏi hộp' tính năng mà bạn không thể nhận được bất cứ nơi nào khác, Maxthon Cloud cho cửa sổ trình duyệt giải phóng những người chia sẻ và gửi các tập tin giữa các thiết bị khác nhau và các nền tảng, một cách dễ dàng.