Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088

Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088

Kaspersky Lab - 110,5MB - Shareware - ra khỏi 509 phiếu
3 công nghệ bảo vệ chống lại mối đe dọa mới và không biết: 1) hàng giờ tự động Cập Nhật cơ sở dữ liệu, phân tích hành vi 2) sơ bộ, 3) vào-ra hành vi phân tích. Mới! Bảo vệ khỏi virus, Trojans và sâu bảo vệ từ phần mềm gián điệp và phần mềm quảng cáo thời gian thực quét cho email, lưu lượng truy cập Internet và bảo vệ các tập tin từ virus khi sử dụng ICQ và các khách hàng IM khác bảo vệ từ tất cả các loại keyloggers. Cải thiện! Phát hiện tất cả các loại rootkits. Cải thiện! Cơ sở dữ liệu tự động Cập Nhật