High Definition Audio Driver Package  20040219.0

High Definition Audio Driver Package 20040219.0

Microsoft - 0,8MB - Freeware - ra khỏi 40 phiếu
UAA mô tả một sáng kiến lớp trình điều khiển cho máy tính giải pháp âm thanh được hỗ trợ trong hệ điều hành Microsoft Windows.

Một thiết bị âm thanh là tuân thủ UAA có thể dựa trên hệ điều hành cho trình điều khiển hỗ trợ. Do đó, nhà cung cấp phần cứng không cần phải cung cấp một trình điều khiển tùy chỉnh cho một.

Một thiết bị âm thanh chất lượng cao phù hợp với đặc điểm kỹ thuật Intel âm thanh chất lượng cao. Một thiết bị âm thanh chất lượng cao kết nối xe buýt PCI hoặc xe buýt PCI Express. Một thiết bị âm thanh độ nét cao có thể cư trú trên một thẻ âm thanh bên trong, hoặc thiết bị có thể là một phần của một bo mạch chủ tích hợp chip thiết lập.