GOM Media Player 2.3.75.5339

GOM Media Player 2.3.75.5339

GRETECH CORP - 27MB - Freeware - ra khỏi 205 phiếu

GOM Media Player chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 27MB.

Kích thước: 27MB
Hệ điều hành: Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 25/03/2022
Nhà phát hành: GRETECH CORP

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.760 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

GOM Player là một máy nghe nhạc đa phương tiện có thể chơi hầu hết các định dạng video mã hóa một cách khác nhau bao gồm AVI, DAT, MPEG, DivX, XviD, và cộng thêm nhiều hơn nữa) với hệ thống được xây dựng trong codec riêng của mình. GOM cũng có thể chơi các tập tin video mà đang là downloded từ Internet hoặc có bị hỏng trong quá trình tải về.