GOM Media Player 2.3.60.5324

GOM Media Player 2.3.60.5324

GRETECH CORP - 27MB - Freeware - ra khỏi 204 phiếu
GOM Player là một máy nghe nhạc đa phương tiện có thể chơi hầu hết các định dạng video mã hóa một cách khác nhau bao gồm AVI, DAT, MPEG, DivX, XviD, và cộng thêm nhiều hơn nữa) với hệ thống được xây dựng trong codec riêng của mình. GOM cũng có thể chơi các tập tin video mà đang là downloded từ Internet hoặc có bị hỏng trong quá trình tải về.