Free Video Editor 1.4.54.606

Free Video Editor 1.4.54.606

DVDVideoMedia, Inc. - 2,2MB - Freeware
Miễn phí Video Editor là một phần mềm chỉnh sửa video miễn phí cho phép bạn xóa phần không mong muốn từ file video mà không tái mã hóa. Có nghĩa là chương trình bảo tồn gốc chất lượng của các tập tin video đầu vào và xóa bỏ các bộ phận của họ một cách dễ dàng và nhanh chóng.