Fake Webcam 7.4.394

Fake Webcam 7.4.394

Web Solution Mart - 3,1MB - Shareware

Fake Webcam chạy trên Android, Windows và Mac. Tải về tập tin có kích thước 3,1MB.

Kích thước: 3,1MB
Hệ điều hành:
  • Android
  • Windows
  • Mac
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 31/01/2023
Nhà phát hành: Web Solution Mart
Thay đổi đăng nhập Now you can rename Fake Webcam to avoid being blocked by chat roulette

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phát trực tuyến / Phát video và phim trên yahoo / MSN / AOL messengers thay vì webcam thực tế. Nó phát trực tuyến video và phim trên trình nhắn tin của bạn giống như một webcam thực tế. Bạn không cần phải có webcam để quay webcam. Thích giả vờ là một cô gái tuổi teen hoặc một người nào đó bạn muốn trở thành. Người bạn trò chuyện của bạn sẽ không bao giờ nhận ra rằng đó không phải là một webcam thực sự. Xem bản demo trên trang web của chúng tôi.