Fake Webcam 7.4.138

Fake Webcam 7.4.138

Web Solution Mart - 3,1MB - Shareware

Fake Webcam chạy trên Windows và Mac. Tải về tập tin có kích thước 3,1MB.

Kích thước: 3,1MB
Hệ điều hành:
  • Windows
  • Mac
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 20/05/2022
Nhà phát hành: Web Solution Mart
Thay đổi đăng nhập Now you can rename Fake Webcam to avoid being blocked by chat roulette

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Stream/Play videos and movies on Yahoo/MSN/AOL messengers instead of actual webcam. It stream videos and movies on your messenger just like an actual webcam. You don't need to have a webcam for webcamming. Enjoy pretending a teenage girl or someone you want to be. Your chat mate will never figure out that it's not a real webcam. See demo on our website.