EPSON Scan 3.771

EPSON Scan 3.771

Epson - 17,8MB - Freeware - ra khỏi 324 phiếu

EPSON Scan chạy trên Windows và Mac. Tải về tập tin có kích thước 17,8MB.

Kích thước: 17,8MB
Hệ điều hành:
  • Windows
  • Mac
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 21/02/2011
Nhà phát hành: Epson

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 30.348 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

EPSON quét trực tiếp kiểm soát tất cả các tính năng của máy quét máy của bạn. Với phần mềm này bạn có thể quét hình ảnh trong màu sắc, màu xám hoặc màu đen và trắng và có được kết quả chuyên nghiệp chất lượng. Chương trình này là cross-nền tảng tiêu chuẩn giao diện giữa máy quét của bạn và hầu hết các ứng dụng. Bạn có thể truy cập nó từ bất kỳ ứng dụng mà hỗ trợ các tiêu chuẩn TWAIN.