Easy Display Manager 3.2.6.9

Easy Display Manager 3.2.6.9

Samsung - 29MB - Freeware - ra khỏi 12 phiếu
Dễ dàng quản lý trình bày có ba chức năng chính:

Để hiển thị thông tin liên quan đến các phím chức năng.
Thiết lập phím nóng mà kiểm soát các tính năng khác nhau chẳng hạn như quay và độ phân giải.
Để điều chỉnh độ sáng bằng cách sử dụng các phím chức năng.
Tải về này là được quản lý bởi một phần mềm miễn phí tải về quản lý mà làm cho việc tải xuống và cài đặt quá trình nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, mà không sửa đổi tập tin ban đầu thiết lập phần mềm. Easy Display Manager cũng có thể được tải về từ Samsung.
Trình quản lý tải về có thể cho người dùng với các phần mềm cung cấp, nhưng không có là cần thiết để được chấp nhận để tải xuống và cài đặt Easy Display Manager. Bằng cách cài đặt phần mềm bạn chấp nhận của chúng tôi Chính sách bảo mật. Xin vui lòng tìm câu trả lời bổ sung và gỡ bỏ thông tin ở đây.