Dropbox 112.4.321

Dropbox 112.4.321

Evenflow Inc. - Freeware - ra khỏi 212 phiếu
Dropbox là phần mềm đồng bộ tập tin của bạn trực tuyến và trên máy tính của bạn.
Đặt tập tin của bạn vào Dropbox của bạn trên một máy tính, và họ sẽ ngay lập tức có sẵn trên bất kỳ máy tính khác mà bạn đã cài đặt Dropbox trên (Windows, Mac và Linux quá!) Bởi vì một bản sao của tập tin của bạn được lưu trữ trên máy chủ an toàn của Dropbox, bạn cũng có thể truy cập chúng từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động bằng cách sử dụng trang web Dropbox.