Dropbox 154.4.5363

Dropbox 154.4.5363

Evenflow Inc. - Freeware - ra khỏi 213 phiếu

Dropbox chạy trên Android, iOS, Windows, Mac và Linux.

Hệ điều hành:
  • Android
  • iOS
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 03/08/2022
Nhà phát hành: Evenflow Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 17.970 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Dropbox là phần mềm đồng bộ tập tin của bạn trực tuyến và trên máy tính của bạn.
Đặt tập tin của bạn vào Dropbox của bạn trên một máy tính, và họ sẽ ngay lập tức có sẵn trên bất kỳ máy tính khác mà bạn đã cài đặt Dropbox trên (Windows, Mac và Linux quá!) Bởi vì một bản sao của tập tin của bạn được lưu trữ trên máy chủ an toàn của Dropbox, bạn cũng có thể truy cập chúng từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động bằng cách sử dụng trang web Dropbox.