DAEMON Tools Ultra 6.1.0.1753

DAEMON Tools Ultra 6.1.0.1753

DAEMON Tools - 27,2MB - Shareware

DAEMON Tools Ultra chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 27,2MB.

Kích thước: 27,2MB
Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 21/03/2022
Nhà phát hành: DAEMON Tools

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.477 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

DAEMON Tools Ultra là một chương trình mà cho phép bạn tạo và gắn kết đọc/ghi đĩa cứng ảo hình ảnh với kích thước động hoặc cố định. Bạn cũng có thể tạo và gắn kết đĩa RAM ảo mà sử dụng một khối của bộ nhớ, gắn kết đĩa hình ảnh trong MDX, MDS, MDF, ISO, B5T, BWT, CCD, CDI, BIN, CUE, APE, FLAC, NRG và ISZ.