DAEMON Tools Ultra 5.8.0.1409

DAEMON Tools Ultra 5.8.0.1409

Disc Soft Ltd - 0,6MB - Shareware
DAEMON Tools Ultra là một chương trình mà cho phép bạn tạo và gắn kết đọc/ghi đĩa cứng ảo hình ảnh với kích thước động hoặc cố định. Bạn cũng có thể tạo và gắn kết đĩa RAM ảo mà sử dụng một khối của bộ nhớ, gắn kết đĩa hình ảnh trong MDX, MDS, MDF, ISO, B5T, BWT, CCD, CDI, BIN, CUE, APE, FLAC, NRG và ISZ.