CloneDVD 2 2.9.3.3

CloneDVD 2 2.9.3.3

Elaborate Bytes - 5MB - Shareware - ra khỏi 212 phiếu
CloneDVD là một linh hoạt và dễ sử dụng đĩa DVD phim bản sao phần mềm. Nếu không có cài đặt đặc biệt, CloneDVD tự động loại bỏ tất cả các bảo vệ (CSS, RC, RCE, Macrovision, UOPs và Sony ARccOS) trong khi sao chép, cho phép bạn tự do sao chép tất cả các bộ sưu tập phim DVD. CloneDVD cũng cho phép bạn sao chép đĩa dvd phim cho iPod, PSP và điện thoại thông minh. CloneDVD cũng hỗ trợ nhiều chế độ bản sao: toàn bộ đĩa, phân chia đĩa, bộ phim chính, tuỳ.