Google Chrome 103.0.5060.53

Google Chrome 103.0.5060.53

Google Inc. - Freeware - ra khỏi 1661 phiếu

Google Chrome chạy trên Android, iOS, Windows, Mac và Linux.

Hệ điều hành:
  • Android
  • iOS
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 22/06/2022
Nhà phát hành: Google Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 227.954 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

An toàn duyệt web Google Chrome sẽ cảnh báo bạn nếu bạn đang về để truy cập bị nghi ngờ lừa đảo, phần mềm độc hại hoặc trang web không an toàn nếu không. Kỹ thuật tiêu đề: Google Chrome 15.0.865.0 Beta tên tập tin: chrome_installer.exe kích thước tập tin: 22.41MB (23,500,344 byte) yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64