Canon Utilities PhotoStitch 3.1.22.46

Canon Utilities PhotoStitch 3.1.22.46

Canon - 5,3MB - Commercial - ra khỏi 48 phiếu
Một chương trình để làm cho ảnh toàn cảnh từ các tập tin đồ họa. Không hoàn hảo nhưng hoạt động 95% thời gian. Giá trị có.