Box Tools 4.20.0.970

Box Tools 4.20.0.970

Box - 6,4MB - Shareware

Box Tools chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,4MB.

Kích thước: 6,4MB
Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 24/11/2022
Nhà phát hành: Box

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Box Tools là một chương trình hữu ích cho phép bạn chỉnh sửa các tập tin được lưu trữ trong Box bằng cách sử dụng các ứng dụng trên máy Mac của bạn như Word hoặc Excel. Nếu bạn làm việc trên một trường đại học Mac quản lý Dịch vụ CNTT, bạn có thể cài đặt hộp công cụ như sau: khi bạn chạy các gói, bạn sẽ được nhắc cài đặt. T