AllDup 4.4.22

AllDup 4.4.22

Michael Thummerer Software Design - 3,3MB - Freeware - ra khỏi 90 phiếu
AllDup là một cách linh hoạt và miễn phí để loại bỏ tập tin trùng lặp. Nó tìm kiếm mạnh mẽ công cụ cho phép bạn tìm các trùng lặp với một sự kết hợp của các tiêu chí sau: tên tập tin, tập tin mở rộng, kích thước, nội dung tập tin, tập tin ngày, tập tin thuộc tính, liên kết cứng và hình ảnh tương tự.
Tải về này là được quản lý bởi một phần mềm miễn phí tải về quản lý mà làm cho việc tải xuống và cài đặt quá trình nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, mà không sửa đổi tập tin ban đầu thiết lập phần mềm. AllDup cũng có thể được tải về từ Michael Thummerer Software Design.
Trình quản lý tải về có thể cho người dùng với các phần mềm cung cấp, nhưng không có là cần thiết để được chấp nhận để tải xuống và cài đặt AllDup. Bằng cách cài đặt phần mềm bạn chấp nhận của chúng tôi Chính sách bảo mật. Xin vui lòng tìm câu trả lời bổ sung và gỡ bỏ thông tin ở đây.