Adobe Shockwave Player 12.3.5.205

Adobe Shockwave Player 12.3.5.205

Adobe Systems Inc. - 6,4MB - Freeware - ra khỏi 1410 phiếu

Adobe Shockwave Player chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,4MB.

Kích thước: 6,4MB
Hệ điều hành: Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 26/03/2019
Nhà phát hành: Adobe Systems Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 18.190 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

478 triệu Web người sử dụng đã cài đặt Adobe Shockwave Player trên toàn thế giới. Adobe Shockwave Player cung cấp quyền truy cập vào chói 3ngày trò chơi và vui chơi giải trí, cuộc biểu tình tương tác sản phẩm, và trực tuyến học ứng dụng.