Adobe Photoshop CC 2019 20.0.6

Adobe Photoshop CC 2019 20.0.6

Adobe Systems Incorporated - 1,9MB - Shareware - ra khỏi 22 phiếu
Adobe Photoshop CC là một nổi tiếng, tốt nhất trong lớp học giải pháp cho các nhà thiết kế và các nghệ sĩ trong 2D của họ làm việc. Photoshop chạm mọi phần tử của quá trình sáng tạo, và rồi được sử dụng trên thế giới cho tất cả mọi thứ từ bức ảnh chỉnh sửa, ghép ảnh, hoàn thiện mô hình 3D được tạo ra trong các ứng dụng phần mềm 3D truyền thống, cũng như các kỹ thuật làm việc trang web thiết kế. Photoshop CC bao gồm một thành phần 3D, mà có thể được sử dụng cho nhập khẩu các mô hình 3D, tạo ra mô hình 3D từ một loạt các công cụ 2D, và kể từ năm 2014 bao gồm khả năng để làm cho kín nước đối tượng 3D in và in.