Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23

Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23

Adobe Systems - Shareware - ra khỏi 52 phiếu

Adobe Acrobat XI Pro chạy trên Windows.

Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 20/11/2017
Nhà phát hành: Adobe Systems

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.168 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Adobe Acrobat XI Pro là một ứng dụng rất hiệu quả cung cấp cho bạn khả năng để tạo và chỉnh sửa tài liệu PDF mà bao gồm đa phương tiện và chia sẻ chúng một cách an toàn.Adobe Acrobat XI Pro là có tính năng một công việc sắp xếp hợp lý, giúp bạn bảo vệ dữ liệu của bạn, cho phép bạn theo dõi các hình thức của bạn và có thể bao gồm nhiều vật liệu nhiều trong cùng một tập tin.